Virtual Web > Biznes

Nieszczelność instalacji sprężonego powietrza może przynosić bardzo duże straty właścicielowi przedsiębiorstwa. Należy pamiętać, że instalacja służąca do wytwarzania oraz dostarczania sprężonego powietrza jest złożonym systemem składającym się oprócz kompresorów z urządzeń i rurociągów, które posiadają bardzo wiele miejsc narażonych…

Odpowiednio zorganizowany transport od dawna odgrywa istotną rolę w każdej gospodarce – tak krajowej, jak i światowej. Jest on warunkiem, jaki determinuje rozwój gospodarczy, zbliża do siebie rynki, daje możliwość zwiększenia produkcji, a firmom zapewnia wymianę towarową z otoczeniem….