Virtual Web > Budownictwo > Przebudowa i remont budynków – regulacje prawne

Przebudowa i remont budynków – regulacje prawne

Od 1 stycznia 2017 roku obowiązuje nowelizacja przepisów prawa budowlanego, na mocy której ustala się procedury związane z rozpoczęciem prac budowlanych. Największym uproszczeniem dla inwestorów w świetle ustawy są modyfikacje dotyczące zgłaszania i pozwolenia na przeprowadzenie prac budowlanych, które znaczącą przyspieszają proces remontowo-budowlany.

Pozwolenie na budowę i zgłaszanie prac remontowo-budowlanych – kiedy nie jest potrzebne?

Według nowelizacji przepisów prawa budowlanego inwestor nie ma obowiązku pozyskiwania pozwolenia ani zgłaszania przebudowy budynków użytkowych oraz budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Obowiązkowi temu podlegają jednak nadal projekty przebudowy przegród zewnętrznych oraz przebudowy elementów konstrukcyjnych.

Bez pozwolenia i zgłaszania prac budowlanych możemy także przeprowadzić budowę:

klimatyzacji;

– przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni wraz z opaskami brzegowymi nieprzekraczającej 50 m2;

obiektów gospodarczych wykorzystywanych przy produkcji rolnej lub uzupełniających zabudowę zagrodową w obrębie istniejącej już działki siedliskowej (np. parterowych budynków gospodarczych) o całkowitej powierzchni zabudowy nieprzekraczającej 35 m2 przy rozpiętości konstrukcji mniejszej niż 4,8 m;

zjazdów z dróg gminnych i powiatowych;

zatok parkingowych na drogach gminnych i powiatowych.

Od 2017 roku inwestorzy nie muszą także zgłaszać projektów przebudowy:

wolnostojących parterowych budynków gospodarczych, altan, garaży, przydomowych ganków i oranżerii o powierzchni zabudowy nieprzekraczającej 35 m2, pod warunkiem, że łączna liczba obiektów na działce nie będzie przekraczała dwóch obiektów na każde 500 m2 całkowitej powierzchni działki;

wolnostojących budynków rekreacji indywidualnej rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku o powierzchni zabudowy nieprzekraczającej 35 m2, pod warunkiem, że łączna liczba obiektów na działce nie będzie przekraczała dwóch obiektów na każde 500 m2 całkowitej powierzchni działki.

Zgłoszenie prac remontowo-budowlanych – kiedy jest konieczne?

Według nowelizacji przepisów prawa budowlanego obowiązującej od 1 stycznia 2017 roku uproszczeniu podlegają wymogi inwestycyjne dotyczące wiat, zjazdów drogowych oraz remontów niektórych budynków. Według zapisów ustawy inwestorzy muszą dokonać zgłoszenia w przypadku:

– budowy zjazdów z dróg krajowych oraz zatok parkingowych na tych drogach;

– budowy wiat o powierzchni zabudowy nieprzekraczającej 35 m2 pod warunkiem, że ich łączna liczba na działce nie będzie przekraczała dwóch na każde 500 m2 całkowitej powierzchni działki;

– remontów obiektów budowlanych innych niż budynki oraz remontów przegród zewnętrznych albo elementów konstrukcyjnych budynków, których budowa wymaga pozwolenia na budowę.

Pozwolenie na budowę – kiedy jest wymagane?

Według przepisów prawa budowlanego inwestor może zdecydować o tym, czy tylko zgłasza budowę domu jednorodzinnego, lub też czy decyduje się na uzyskanie pozwolenia na budowę. W niektórych przypadkach samo zgłoszenie budowy jest jednak niewystarczające lub niemożliwe – wówczas inwestor musi uzyskać pozwolenie na budowę. Pozwolenie na budowę jest konieczne w przypadku, gdy:

– działka budowlana znajduje się na terenie objętym ochroną przyrody (wtedy należy wszcząć postępowanie środowiskowe);

– obszar oddziaływania budynku wykracza poza działkę, na której ma znajdować się nieruchomość (poprzez obszar oddziaływania rozumie się np. ograniczenie dostępu światła dziennego sąsiadów lub generowanie hałasu);

– decydujemy się na budowę domu wielorodzinnego (np. „bliźniaka” czy „szeregowca”).

Co istotne, nowelizacja z 2017 roku skraca czas na zgłoszenie odmowy rozpoczęcia prac budowlanych z 30 do 21 dni, co wyraźnie przyspiesza proces realizacji projektu inwestycyjnego.

Źródło: MPEXPERTBUD – ekspertyzy budowlane, ekspertyzy techniczne

Podobne Artykuły

Napisz komentarz

Comment