Virtual Web > Biznes > Selektywna zbiórka odpadów budowlanych i rozbiórkowych – kiedy rusza? Jak powinna być prowadzona?

Selektywna zbiórka odpadów budowlanych i rozbiórkowych – kiedy rusza? Jak powinna być prowadzona?

Przedsiębiorcy mają coraz mniej czasu, aby przystosować się do selektywnej zbiórki odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Początkowo nowe przepisy miały obowiązywać od 2023 r., jednak ich wejście w życie przesunięto. Od kiedy rusza selektywna zbiórka odpadów BiR i jak ma być prowadzona?

Selektywna zbiórka odpadów budowlanych – od kiedy będzie obowiązywać? Co ma na celu?

Początkowo selektywna zbiórka odpadów budowlanych i rozbiórkowych (w skrócie BiR) miała ruszyć wraz z początkiem 2023 roku. Żeby jednak zapewnić przedsiębiorcom możliwość lepszego dostosowania prowadzonej działalności do nowych przepisów, odsunięto w czasie wejście obowiązku segregowania odpadów BiR. Zgodnie z opublikowaną 20 grudnia 2022 r. nowelizacją, selektywna zbiórka odpadów budowlanych i rozbiórkowych zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2025 r.

Zgodnie z założeniami, ma ona na celu:

 • ułatwić przetwarzanie strumienia odpadów BiR,
 • umożliwić recykling i maksymalne wykorzystanie odpadów BiR, które charakteryzują się takimi samymi cechami i właściwościami,
 • zmniejszyć ilość odpadów BiR, które trafiają na składowiska,
 • zapobiegać zanieczyszczeniom środowiska.

Selektywna zbiórka odpadów budowlanych ułatwia również utrzymanie czystości w miejscu budowy, co może przyczyniać się do szybszego ukończenia zleconego projektu. Pozwala również oddzielić odpady niebezpieczne od innych i ograniczyć ich ilość. Przyczynia się zatem zdecydowanie do ochrony środowiska naturalnego.

Jak powinna być prowadzona selektywna zbiórka odpadów budowlanych i rozbiórkowych? Jakie kary grożą za jej nieprzestrzeganie przepisów

Zgodnie z nowymi przepisami, od stycznia 2025 r. odpady BiR mają być odbierane i selektywnie zbierane z podziałem na sześć frakcji:

 • drewno,
 • metale,
 • szkło,
 • tworzywa sztuczne,
 • gips,
 • odpady mineralne (cegła, beton, płytki oraz materiały ceramiczne i kamienne).

Co ważne, wytwórca odpadów BiR jest zobowiązany do przeprowadzenia ich wstępnej segregacji z uwzględnieniem podziału na sześć frakcji już na etapie ich wytwarzania. W przeciwnym razie odpady nie zostaną odebrane z placu budowy. Jeśli jednak dojdzie do odbioru nieposegregowanych odpadów, ich wytwórca musi liczyć się z konsekwencjami. Jakimi?

Na przedsiębiorcę, który będzie się uchylać od selektywnego zbierania, odbierania i segregowania odpadów budowlanych i rozbiórkowych, czeka kara administracyjna w wysokości od 1000 do 1 000 000 złotych. Nałożenie kary poprzedza kontrola inspektora WIOŚ, który określa skalę uchybień.

Jakie odpady są zwolnione z selektywnej zbiórki odpadów BiR?

Zgodnie z ustawą o odpadach budowlanych i rozbiórkowych, istnieją pewne wyjątki, w przypadku których selektywna zbiórka odpadów BiR nie obowiązuje. Z segregacji zwolnione są:

 • odpady budowlane pochodzące z gospodarstw domowych,
 • odpady, które są przyjmowane do PSZOK-ów, czyli punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 • odpady BiR, dla których nie istnieje obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów określonych w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.

Brak obowiązku dokonywania selektywnej zbiórki odpadów budowlanych nie oznacza jednak, że nie warto jej dokonywać. Poprawia ona zdecydowanie jakość recyklingu, co pozytywnie wpływa na środowisko naturalne. Dzięki segregacji można również zmniejszyć koszt prac budowlanych, gdyż wyłania one materiały wtórne nadające się do ponownego wykorzystania, które są najczęściej tańsze niż surowce pierwotne. Nie wiesz, czy Twoje przedsiębiorstwo obowiązuje selektywna zbiórka odpadów budowlanych i rozbiórkowych? Pamiętaj, aby przystosować się do nowych przepisów, masz czas do końca 2024 roku. Żeby uniknąć problemów, skontaktuj się z firmą świadczącą usługi konsultingu środowiskowego. Specjaliści wyjaśnią wszelkie Twoje wątpliwości i podpowiedzą, co zrobić, aby uniknąć ewentualnych kar administracyjnych.

Podobne Artykuły

Napisz komentarz

Comment